Response trong Postman

Respone request Api trong Postman cho phép Kiểm thử viên kiểm tra được tính đúng đắn của dữ liệu trả về. Respone của một Api sẽ bao gồm: nội dung, tiêu đề và mã trạng thái của HTTP

Response body

Trong Tab Body của Postman cung cấp một số dạng xem dữ liệu trả về: Pretty, Raw, Preview, and Visualize.

Để tìm kiếm kết quả trong Respone trả về bạn có thể bấm vào biểu tượng kính lúp hoặc bấm tổ hợp phím ⌘+F đối với Mac or Ctrl+F đối với window

Pretty

Chế độ xem Pretty cho xem định dạng dữ liệu theo kiểu JSON hoặc XML hoặc HTML giúp người dùng dễ xem hơn. Các đường link trong chế độ pretty sẽ được highlight, và khi chọn vào liên kết thì sẽ mở một tab mới ngay trong postman.

Response trong Postman

Raw

Raw là loại dữ liệu thô chưa qua format. Ở chế độ xem Raw thì respone sẽ chỉ là một đoạn text thông thường.

Preview

Ở chế độ xem preview cho phép xem trước các trạng dạng html như hình dưới

Visualize

Visualize trong postman cho phép bạn tùy chỉnh response theo mong muốn. Tôi đã chuẩn bị 1 bài viết riêng về Visualize Postman tại đây

Cookies

Trong Tab Cookies là Cookies được gửi từ server về. Một Cookies bao gồm các thông tin  tên, giá trị, domain, đường dẫn, và các thông tin khác.

Headers

Trong Tab Headers chứa các cặp giá trị key-value được trả về từ server

Test results

Nếu Api Request của bạn có gửi các Test Script thì Kết của các Test Script sẽ hiển thị ở Tab Test Result

Network information

Postman sẽ hiển thị thông tin Network trong phần respone. Để xem được thông tin chi tiết bạn bấm vào icon Refresh icon

SSL verification errors

Nếu bạn đang enable SSL trong mục setting global và verify ssl bị lỗi thì trong vùng kết quả trả về sẽ hiển thị một thông báo lỗi như hình dưới:

Để sửa lỗi này bạn bấm vào link Disable SSL Verification để disable SSL và chạy lại request.

Ngoài ra để bật tắt SSL bạn có thể vào icon Settings icon sau đó chọn Settings, tại tab General chọn bật tắt SSL certificate verification

Response code

Postman trả về Respone code trong phần Respone, hover chuột qua respone code để xem thông tin chi tiết.

Response time

Postman tự động tính toán thời gian trả về từ giờ server. Thông tin thời gian phản hồi sẽ giúp các kiểm thử về hiệu năng được tốt hơn. Di chuột vào thông tin thời gian để xem được chi tiết các khoảng thời gian nhỏ trong đó.

Saving responses

Nếu một request đã được lưu trong Collecttion thì bạn có thể lưu respone của resquest đó. Sau khi có Respone bạn chọn vào Save Respone

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận