Visualizing responses trong Postman

Bình thường đối với dữ liệu trả về có một vài field ngắn và ít record thì không thành vấn đề. Nhưng đối với dữ liệu dài dài cỡ vài trăm record, trong khi chúng ta chỉ cần lấy 1 số field nhất định của từng record như id, name, price thì thật mất công scroll để đọc.

Sử dụng tính năng visualization thì anh em hoàn toàn có thể custom response, chỉ hiển thị những field cần thiết, giúp năng suất làm việc tăng cao hơn.

Cơ chế hoạt động khi gửi Request trong Postman

Cơ chế hoạt động khi gửi request

Để Visualizing responses trong Postman bạn có thể thêm các scipt vào phần Pre-request Script và phầnTest Script.

Postman sử dụng phương thức pm.visualizer.set() để Visualizing dữ liệu trả về.

Ví dụ về Visualizing trong Postman

Để hiểu về Visualizing trong postman bạn hãy thực hiện ví dụ sau:

Tạo một request dạng Post đến url: https://postman-echo.com/post và trong tab body gửi đi với nội dung sau:

{
	"contacts": [
		{
			"name": "{{$randomFullName}}",
			"email": "{{$randomEmail}}"
		},
		{
			"name": "{{$randomFullName}}",
			"email": "{{$randomEmail}}"
		},
		{
			"name": "{{$randomFullName}}",
			"email": "{{$randomEmail}}"
		},
		{
			"name": "{{$randomFullName}}",
			"email": "{{$randomEmail}}"
		}
		]
}

Trong tab Test bạn nhập đoạn script dưới đây:

var template = `
  <style type="text/css">
    .tftable {font-size:14px;color:#333333;width:100%;border-width: 1px;border-color: #87ceeb;border-collapse: collapse;}
    .tftable th {font-size:18px;background-color:#87ceeb;border-width: 1px;padding: 8px;border-style: solid;border-color: #87ceeb;text-align:left;}
    .tftable tr {background-color:#ffffff;}
    .tftable td {font-size:14px;border-width: 1px;padding: 8px;border-style: solid;border-color: #87ceeb;}
    .tftable tr:hover {background-color:#e0ffff;}
  </style>
  
  <table class="tftable" border="1">
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Email</th>
    </tr>
    
    {{#each response.data.contacts}}
      <tr id=row_{{@key}} onClick="handleClick(this.id)">
        <td id={{@key}}>{{name}}</td>
        <td>{{email}}</td>
      </tr>
    {{/each}}
  </table>
`;

pm.visualizer.set(template, {
  response: pm.response.json()
});

Sau đó Send Request, kết quả nhận về bạn xem ở tab Visualize như hình dướiL

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận