Viết Script trong Postman (script-test)

Trong thực tế đôi khi bạn phải truyền các dữ liệu động vào trong request hoặc lấy respone trả về của Api này truyền vào cho Api khác. Postman cho phép bạn thực hiện điều này tương đối dễ dàng bằng cách viết script, các script sẽ được viết vào phần Pre-request Script và phần Tests

  • 1. Trước khi request được truyền đến server, các đoạn script trong Tab Pre-request Script sẽ được thực hiện trước
  • 2. Sau khi nhận được respone từ server, các đoạn script trong Tab Test sẽ được thực hiện
Script trong postman
Postman sẽ gợi ý khi bạn viết code

Thứ tự thực thi Script đơn trong postman

Trong postman, thứ tự thực thi script sẽ như sau:

  1. Script trong Pre-request sẽ thực thi trước khi gửi request
  2. Script trong Test sẽ thực thi sau khi nhận được kết quả trả về
Script trong postman
Thứ tự thực thi Script trong postman

Thứ tự thực thi Script trong collection

Mọi request nằm trong Collection thì Script sẽ thực thi theo thứ tự sau:

  • Script ở tab Pre-request của Collection sẽ chạy đầu tiên
  • Script ở tab Pre-request của Folder sẽ chạy thứ 2
  • Script ở tab Pre-request của Request chạy thứ 3
  • Script ở tab Request của Collection sẽ chạy thứ 4
  • Script ở tab Request của Folder sẽ chạy thứ 5
  • Script ở tab Request của Request sẽ chạy thứ 6
Script trong postman
Thứ tự thực thi Script trong Collection

Mọi request trong collection, script sẽ luôn chạy theo thứ tự: Script collection (nếu có), Script folder (nếu có), Script request (nếu có). Thứ tự này áp dụng cho cả phần Script của tab pre-request và tab Test.

Để biết thêm chi tiết bạn đọc thêm Script trong postman tại đây

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận