Tạo request

Để tạo request, từ màn hình chính của Postman bấm vào nút New sau đó bấm vào Http Request như hình dưới:

Với cách này bạn phải lưu request trước khi thực hiện các thao tác.

Cách thứ 2 là bấm vào dấu cộng ở mỗi tab

Thêm chi tiết Request

Trong một request sẽ bao gồm URL, phương thức (Post, Get,…) và các tùy chọn khác như Auth, Parameter. Chi tiết sẽ được nói rõ ở sau

Phương thức:

Theo mặc định Postman sẽ chọn phương thức GET. Phương thức GET thường được dùng để nhận dữ liệu từ một API. Bạn có thể sử dụng phương thức khác để gửi dữ liệu đến API, dưới đây là các phương thức phổ biến:

  • POST – thêm mới dữ liệu
  • PUT – update dữ liệu
  • DELETE – xóa dữ liệu đã tồn tại

Nếu bạn chỉ đang thử gửi một api nào đó xem Postman hoạt động như nào thì bạn có thể thiết lập URL đến địa chỉ https://postman-echo.com/get và chọn method GET sau đó click vào SEND, Postman sẽ trả về dữ liệu cho bạn như hình dưới:

Kết quả trả về của một request

Các bước thực hiện một request

  1. Bước 1: Chọn phương thức
  2. Bước 2: Nhập URL
  3. Bước 3: Nhập các tham số truyền đi
  4. Bước 4: Bấm nút Send
  5. Bước 5: Nhận kết quả trả về

Thiết lập URL khi gửi Request

Mỗi một request bạn đều phải thiết lập URL thì mới làm việc được. Một URL sẽ có dạng https://api-test-fun.glitch.me/info thì https://api-test-fun.glitch.me sẽ là base URL còn /info sẽ là path.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận