Gom nhóm Request vào Collection trong Postman

Trong postman bạn có thể gom nhóm các Request vào trong một Collection. Việc gom nhóm vào Collection giúp:

 • Dễ dàng quản lý không gian
 • Dễ dàng chia sẻ để cộng tác với các thành viên trong dự án
 • Tạo tài liệu cho api
 • Thiết lập automation test

Chọn Collections ở menu bên trái sẽ xem được danh sách các Collections trong workspace

Tạo collections trong Postman

Có một vài cách tạo Collections:

Cách 1: Chọn Collections ở bên menu bên trái sau đó bấm vào icon +

Cách 2: Chọn vào button New sau đó chọn Collections

Cách 3: Chọn Home trong header của Postman, Chọn Create New, sau đó chọn Collection.

Khi đã tạo ra Collections bạn có thể chỉnh sửa và cấu hình cho Collections đó

 • 1. Bạn có thể sửa tên Collections bằng cách click vào icon bút chì Edit iconở cạnh tên Collection
 • 2. Bạn có thể mô tả cho Collection bằng cách click vào icon document Documentation icon, sau đó click vào icon bút chì Edit icon để viết mô tả. Mô tả này sẽ xuất hiện trong phần document và workspace khi mọi người mở nó.
 • 3. Chọn Authorization để cấu hình Authorization cho các request trong collections
 • 4. Chọn Pre-request Script để viết các script test, các script này sẽ áp dụng cho tất cả các request trong collections, và các script này sẽ chạy trước khi request được gửi đi
 • 5. Chọn Tests  để viết các script test, các script này sẽ áp dụng cho tất cả các request trong collections, và các script này sẽ chạy sau khi nhận được Respone từ request.
 • 6. Chọn Variables  để định nghĩa các biến có thể dùng trong Collections

Thêm request vào Collections

Có một vài cách để thêm request mới và request đã tồn tại vào collections

Chuyển 1 Request đã tồn tại vào Collections

Để chuyển một request đã tồn tại vào Collections bạn làm như sau:

 • 1. Chọn request bạn muốn thêm vào vào collections
 • 2. Drag và drop (giữ và ném) vào trong collections

Ngoài ra bạn có thể vào 1 request và chọn Save As và lưu vào collections mong muốn

Thêm 1 Request mới vào Collections

Để chuyển một request mới vào Collections bạn làm như sau:

 • 1. Từ request chọn Save
 • 2. Chọn Collections bạn muốn lưu vào và chọn Save
 • 3. Nếu Collections chưa tạo bạn chọn New Collection

Tạo một request mới bên trong Collections

Để tạo một request mới bên trong Collections bạn làm như sau:

 • 1. Chọn vào dấu 3 chấm Three dots icon ở tên Collections
 • 2. Chọn  Add Request từ menu

Thêm request vào collections trống

Để thêm request vào collections trống bạn chọn vào collections sau đó chọn Add a request như hình dưới:

Thêm một request từ history vào collections

Để thêm request từ history bạn làm theo các bước sau:

 • 1. Chọn History từ menu left
 • 2. Chọn vào icon Three dots icon ở request mà bạn muốn lưu
 • 3. Chọn Save Request
 • 4. Chọn Collections mà bạn muốn lưu, sau đó chọn Save

Managing collections (Quản lý collections)

Thao tác cơ bản

Từ danh sách Collections bạn có thể:

 • 1. Chọn Collections để xem các thông tin overview
 • 2. Mở và đóng nội dung Collections bằng cách bấm vào mũi tên cạnh tên Collections
 • 3. Hover chuột qua tên Collections để hiển thị icon ★, bấm vào icon ★ để đưa collections lên trên đầu
 • 4. Sử dụng thanh tìm kiếm (Collections search bar) để tìm kiếm các collections trong danh sách
 • 5. Sắp xếp các folder, request trong collections bằng cách drag và drop

Thêm folder vào collections

Để thêm folder vào collections bạn thực hiện các bước sau:

 • 1. Chọn icon Three dots icon ở bên phải tên Collections
 • 2. Chọn Add folder

Bạn cũng có thể thêm sub-folder vào trong folder đã có.

Xóa Collections (Deleting a collection)

Để xóa Collections bạn chọn vào icon Three dots icon, sau đó chọn vào Delete. Nếu xóa một Collections lớn hơn 30MB thì bạn sẽ không thể khôi phục nó, để trách điều này bạn nên chia nhỏ các Collections lớn thành các Collections nhỏ hoặc backup Collections trước khi xóa

Khôi phục Collections đã xóa

Để khôi phục Collection đã xóa bạn làm các bước sau:

 • 1. Chọn vào icon Three dots icon ở search bar collection
 • 2. Chọn Open Trask. Ngoài ra bạn có thể chọn vào icon Trash ở thanh status bar dưới cùng bên phải như hình dưới
 • 3. Trong trang Trash, chọn icon External link icon ở Collections nào bạn muốn phục hồi

Thời gian khôi phục Collections tùy thuộc theo tài khoản Postman

 • Free account: Khôi phục collections trong vòng 1 ngày
 • Postman Basic: Khôi phục collections trong vòng 30 ngày
 • Postman Professional and Enterprise: Khôi phục collections trong vòng 90 ngày

Nếu một Collections không xuất hiện trong Trash thì có thể nó đã bị xóa khỏi workspace chứ không phải bị xóa. Nếu Collections xuất hiện trong workspace khác thì bạn có thể chuyển nó về workspace bạn đang làm việc bằng cách chọn vào nút Move

Chia sẻ Collection (Sharing a collection)

Để share collections bạn chọn vào icon ba chấm Three dots icon ở cạnh tên collection và chọn nút Share

Forking collection

Để fork collections bạn chọn vào icon ba chấm Three dots icon ở cạnh tên collection và chọn nút Create a Fork

Ngoài ra bạn có thể chọn icon Fork icon từ collection overview

Thêm comment vào collections

Để comment vào collections bạn chọn vào icon Changelog icon ở màn hình overview, sau đó viết comment và chọn Button Add Comment

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận