Postman

Postman là gì?
Postman hiện là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong thử nghiệm các API. API là viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau thông qua các lệnh gọi API.

Tại sao sử dụng Postman?
Với rất nhiều ưu điểm và cộng đồng lớn, Postman đã trở thành một công cụ được lựa chọn hàng đầu vì những lý do sau:
1. Khả năng truy cập dễ dàng: Để sử dụng Postman, người dùng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của chính họ để dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi miễn là ứng dụng Postman được cài đặt trên máy tính.
2. Sử dụng Collections (Bộ sưu tập): Postman cho phép người dùng tạo các collection cho lệnh gọi API của họ. Mỗi collection có thể chưa nhiều thư mục con và nhiều request. Điều này giúp việc tổ chức kiểm thử trong các dự án được dễ dàng.
3. Cộng tác: Các collections và Environment có thể được chia sẻ với các thành viên trong team dự án.
4. Tạo môi trường: Trong Postman cho phép thiết lập nhiều môi trường, trong mỗi môi trường có thể khai báo các biết số. Việc sử dụng môi trường rất quan trọng vì khi phát triển phần mềm sẽ có những môi trường như Product, Staging…
5. Test tự động: Postman có thể thực hiện test tự động thông qua việc sử dụng Collections hoặc Newman, việc test tự động có thể được chạy trong nhiều lần lặp lại tiết kiệm thời gian cho các tester.
6. Gỡ lỗi: Tại bảng điều khiển Postman giúp kiểm tra dữ liệu nào đã được truy xuất giúp dễ dàng gỡ lỗi kiểm tra.