Collection Runner trong Postman

Collection Runner trong Postman cho phép bạn thiết lập chạy một chuỗi các request theo thứ tự nhất định, Collection Runner sẽ ghi nhận các kết quả test và truyền dữ liệu giữa các request.

Bạn có thể chạy collection trong postman bằng cách sử dụng Newman hoặc Monitor

Bắt đầu chạy Collection Runner

Cách 1: Để bắt đầu chạy Collection Runner bạn chọn vào Collection sau đó bấm vào nút Run như hình dưới:

Cách thứ 2: là bạn chọn vào icon 3 chấm ở tên collection, sau đó chọn vào Run collection như hình dưới:

Cách thứ 3: Bạn click vào icon Runner ở bên dưới góc phải của Postman, sau đó drag Collection từ menu collection hoặc menu history vào.

Bấm vào icon Runner ở góc phải bên dưới của Postman
Collection Runner

Sắp xếp các request trong Collection Runner: Theo mặc định các request sẽ được chạy theo thứ tự được sắp xếp trong collection. Nếu bạn cần thay đổi thứ tự thực hiện, hãy di chuột vào đầu request để hiển icon 3 dấu gạch ngang, giữ chuột và kéo đến vị trí mong muốn.

Lưu ý: Chỉ những request được tick chọn mới được chạy trong Collection Runner

Như trong hình trên thì Request số 2 đang hiển thị icon 3 gạch ngang, 3 request cuối cùng đang không được tích chọn nên sẽ không được chạy trong Collection Runner

Lưu ý:

  • Để thay đổi thứ tự thực thi Request thì ngoài cách trên, bạn có thể sử dụng setNextRequest sẽ được mô tả ở bài request workflows
  • Collection Runner sẽ chạy theo Environment đang lựa chọn, vì vậy hãy lựa chọn đúng Environment ở góc trên bên phải của Postman.

Các tham số cấu hình khi chạy Collection Runner

  • Iterations: Số lần chạy Collection
  • Delay: Khoảng thời gian trễ giữa các request
  • Data: File dữ liệu để truyền vào trong các request
  • Save respones: Lưu kết quả vào log, việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của Postman nên bạn cần cân nhắc khi sử dụng
  • Keep variable value: Cho phép lưu kết quả của quá trình chạy vào biến hay không, nếu tích chọn thì lần sau biến đó sẽ có giá trị của lần chạy này. Lưu ý là các biến này chỉ cập nhật giá trị current value
  • Run collection without using stored cookies: Nếu request của bạn có sử dụng cookies thì việc bỏ tích lựa chọn này sẽ bỏ qua việc sử dụng cookies
  •  Save cookies after collection run: Có nghĩa là tất cả các giá trị bị ảnh hưởng sau khi request chạy sẽ vẫn còn tồn tại

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận