Biến trong Postman

Biến trong Postman cho phép bạn lưu trữ và tái sử dụng trong các request và trong các script của bạn. Khi sử dụng các biến để lưu giá trị, bạn có thể dùng biết đó trong suốt các Collections, Environment và Request. Nếu cần thay đổi giá trị của biến thì bạn chỉ cần thay đổi ở một nơi. Việc sử dụng các biến sẽ tăng hiệu quả làm việc và giảm thiểu lỗi.

Để hiểu về biến trong Postman bạn có thể thực hiện nhanh theo các thao tác sau:

 • 1. Chọn Environment quick look External link icon ở menu bên phải trên cùng, sau đó chọn Edit, rồi chọn Globals
 • 2. Thêm một biến tên là my_variable và nhập giá trị khởi tạo là Hello
 • 3. Chọn Save và đóng hộp thoại Environment
 • 4. Mở một request và nhập URL là https://postman-echo.com/get?var={{my_variable}}. Hover chuột qua tên biến bạn sẽ nhìn thấy giá trị của biến
 • 5. Chọn Send để gửi request. Trong phần respone trả về bạn sẽ nhìn thấy giá trị của biến mà chúng ta vừa gửi đi
 • 6. Thay đổi giá trị của biến my_variable và gửi lại request bạn sẽ nhận được kết quả trả về là giá trị vừa thay đổi

Biến trong Postman là gì?

Biến trong postman là một ký hiệu cho phép bạn truy cập vào giá trị của nó ở bất cứ đâu mà không cần nhập giá trị một cách thủ công. Sử dụng biến sẽ rất hữu ích trong trường hợp bạn sử dụng một giá trị giống nhau ở nhiều nơi, nó vừa giúp bạn trực quan được giá trị và vừa giúp bạn thay thế giá trị một cách nhanh chóng.

Ví dụ: Nếu bạn có nhiều request và các request này cùng sử dụng một URL thì bạn có thể lưu trữ URL này vào một biến, sau này URL thay đổi thì bạn chỉ cần thay đổi giá trị của biến đó là tất cả các request sẽ thay đổi theo.

Biến trong postman
Biến trong Postman

Postman hỗ trợ các biến ở nhiều phạm vi khác nhau, cho phép bạn dễ dàng xử lý ở các giai đoạn phát triển như đang lập trình, đang kiểm thử.

Postman sẽ lưu trữ các biến môi trường và biến global ở dạng string. Nếu bạn lưu trữ dạng objects hoặc arrays thì nhớ sử dụng JSON.stringify() trước khi lưu trữ, và sử dụng JSON.parse() khi truy xuất chúng.

Biến trong postman sẽ ở dạng Key-Value. Mỗi tên biến sẽ là một khóa cho nên khi truy cập tên biến sẽ lấy được giá trị của nó.

Phạm vi biến trong Postman

Postman cung cấp các phạm vi biến sau:

 • 1. Global
 • 2. Collection
 • 3. Environment
 • 4. Data
 • 5. Local
Biến trong Postman
Phạm vi biến trong postman

Chú ý: Nếu một biến cùng tên nằm ở trong 2 phạm vi khác nhau thì Postman sẽ sử dụng biến được khai báo ở phạm vi hẹp hơn. Ví dụ nếu có biến global và biến local cùng tên là username thì biến ở local sẽ được sử dụng.

Tác dụng của phạm vi biến trong postman

Biến Global ( Global variables) cho phép bạn truy cập vào dữ liệu giữa collections, requests, test scripts, và environments. Biến Global có sẵn trong workspace.

Các biến Global dễ gây ra nhầm lẫn nên bạn chỉ sử dụng khi thật sự cần

Biến Collection (Collection variables) có phạm vi sử dụng trong tất cả các request trong Collections, nó độc lập với môi trường (environment) và không bị thay đổi khi bạn thay đổi môi trường (environment)

Các biến Collection thích hợp trong trường hợp bạn sử dụng một môi trường duy nhất, ví dụ biến lưu trữ thông tin xác thực hoặc lưu trữ base url

Biến môi trường (Environment variables) phù hợp với trường hợp bạn có nhiều môi trường khác nhau, ví dụ: môi trường Product, môi trường kiểm thử. Chỉ một môi trường có thể sử dụng trong 1 lần.

Nếu bạn chỉ có 1 môi trường thì nên sử dụng biến Collection thay vì biến Environment

Biến cục bộ hay biến local (Local variables) là biến tạm thời và chỉ có thể truy cập trong script của request đó, không thể truy cập ở request khác. Biến cục bộ sẽ hoạt động khi đang chạy request hoặc đang chạy collections, nó không còn khả dụng khi quá trình chạy đã hoàn tất vì vậy nó chỉ được dùng để lưu trữ và tính toán tạm thời trong request đó.

Biến dữ liệu (Data variables) dùng trong trường hợp sử dụng đến các file ở ngoài như CSV, JSON. Loại biến này ít dùng.

Loại của biến

Trong postman ngoài phạm vi biến thì đối với loại biến Global và Envitronment sẽ được thiết lập loại biến.

 • 1. Default type là loại mặc định, loại này biến được hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy và không có thuộc tính bổ sung
 • 2. Secret type là loại biến dùng để che dấu dữ liệu
Biến trong Postman

Định nghĩa Biến trong postman

Bạn có thể định nghĩa biến bằng nhiều cách, tùy thuộc vào biến đó ở phạm vi nào: global, environment hay collection

Để tạo một biến từ request bạn làm như sau:

Bước 1: Chọn dữ liệu mà bạn cần đặt biến để lưu trữ, dữ liệu đó có thể nằm ở url, parameters, headers, hoặc body.

Biến trong Postman

Bước 2: Chọn Set as variable > Set as a new variable.

Biến trong Postman

Bước 3: Nhập Name, Value và chọn Scope, sau đó bấm Set variable

Biến trong Postman

Định nghĩa biến Global  và biến Environment trong postman

Bạn có thể tạo và sửa biến môi trường bằng cách chọn vào Tab Environments ở menu trái vào chọn vào tên môi trường, hoặc bấm vào Environment quick look External link icon ở góc trên bên phải.

Biến trong Postman
Chọn môi trường từ dropdown

Sau khi chọn môi trường giao diện sẽ ra như hình dưới, ở đây bạn có thể sửa biến hoặc thêm biến mới vào ô Add a new variable

Biến trong Postman

Định nghĩa biến Collection trong Postman

Để tạo biến Collection bạn chọn vào Tab Collections ở bên trái Postman, chọn Collection và chọn Tab Variables

Biến trong Postman

Định nghĩa biến trong script

Bạn có thể thiết lập biến trong script của request

Sử dụng từ khóa pm.globals để định nghĩa biến Global

pm.globals.set("variable_key", "variable_value");

Sử dụng từ khóa pm.collectionVariables để định nghĩa biến Collection

pm.collectionVariables.set("variable_key", "variable_value");

Sử dụng từ khóa pm.environment để định nghĩa biến Environment

pm.environment.set("variable_key", "variable_value");

Sử dụng từ khóa unset để xóa một biến

<strong>pm.environment.unset("variable_key");</strong>

Sử dụng từ khóa pm. variables để định nghĩa biến Local

<strong>pm.variables.set("variable_key", "variable_value");</strong>

Sử dụng biến trong postman

Để sử dụng biến trong giao diện của Postman bạn sử dụng 2 dấu ngoặc nhọn. Ví dụ để tha chiếu đến biến username bạn sử dụng cú pháp:

{{username}}

Khi bạn chạy Request thì Postman sẽ thay biến đó bằng giá trị mà nó đang được gán. Ví dụ bạn có một url như sau:

http://pricey-trilby.glitch.me/customer?id={{cust_id}}

Khi chạy request thì giá trị được lưu trong biến cust_id sẽ được thay thế vào url.

Ngoài ra bạn cũng có thể đặt tham chiếu biến vào trong body của request như sau:

{ "customer_id" : "{{cust_id}}" }

Bạn có thể sử dụng tham chiếu đến biến trong URLs, parameters, headers, authorization, body.

Biến trong Postman

Bạn có thể hover chuột qua tên biến để thấy các thông tin tổng quan của biến như giá trị khởi tạo(INITIAL), giá trị hiện tại(CURRENT), phạm vi của biến(SCOPE)

Khi đánh tên biến Postman sẽ tự gợi ý ra các biến phù hợp

Biến trong Postman

Nếu bạn đang tham chiếu đến một biến không tồn tại, Postman sẽ cảnh báo đỏ biến đó như hình dưới:

Biến trong Postman

Sử dụng biến trong Script

Bạn có thể truy xuất vào biến có trong script bằng cách sử dụng phương thức get

//Truy cập biến local
pm.variables.get("variable_key");
//Trung cập biến global
pm.globals.get("variable_key");
//Truy cập biến collection
pm.collectionVariables.get("variable_key");
//Truy cập biến environment
pm.environment.get("variable_key");

Để biết thêm thông tin về biến trong Postman các bạn có thể đọc tại https://learning.postman.com/docs/sending-requests/variables/

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận