Biến động trong Postman

Biến động trong Postman cho phép bạn tạo ra các giá trị ngẫu nhiên như tên, địa chỉ, email,…Bạn có thể sử dụng các biến động này để truyền vào các giá trị khác nhau cho mỗi request.

Biến động cũng được gọi trong dấu hoặc nhọn giống biến thông thường, và trước tên biến có thêm ký tự $, ví dụ: $guid, $timestamp,…

Để sử dụng được biến động trong pre-request hoặc test script, bạn cần sử dụng hàm pm.variables.replaceIn(), ví dụ pm.variables.replaceIn(‘{{$randomFirstName}}’)

Biến động thông dụng

Tên biếnMô tảVí dụ
$guidA uuid-v4 style guid“611c2e81-2ccb-42d8-9ddc-2d0bfa65c1b4”
“3a721b7f-7dc9-4c45-9777-516942b98e0d”
$timestampLấy về timestamp hiện tại1562757107, 1562757108, 1562757109
$isoTimestampLấy về ISO timestamp lúc 0h UTC2020-06-09T21:10:36.177Z
2019-10-21T06:05:50.000Z
$randomUUIDTrả về ngẫu nhiên UUID 36 ký tự“6929bb52-3ab2-448a-9796-d6480ecad36b”
“53151b27-034f-45a0-9f0a-d7b6075b67d0”

Biến về Text, Số và Màu sắc

Tên biến Mô tả Ví dụ
$randomAlphaNumericNgẫu nhiên 1 ký tự6, “y”, “z”
$randomBooleanNgẫu nhiên giá trị true/falsetrue, false, false, true
$randomIntNgẫu nhiên các số từ 0 đến 1000802, 494, 200
$randomColorNgẫu nhiên màu sắc“red”, “fuchsia”, “grey”
$randomHexColorNgẫu nhiên màu sắc dạng hexa“#47594a”, “#431e48”, “#106f21”
$randomAbbreviationNgẫu nhiên một chữ viết tắtSQL, PCI, JSON

Biến về Internet và IP Addresses

Tên biến Mô tả Ví dụ
$randomIPĐịa chỉ IPv4241.102.234.100
$randomIPV6Địa chỉ IPv6dbe2:7ae6:119b:c161:1560:6dda:3a9b:90a9
$randomMACAddressĐịa chỉ MAC33:d4:68:5f:b4:c7
$randomPassword15 ký tựt9iXe7COoDKv8k3
$randomLocale2 ký tự language code ISO 639-1“ny”, “sr”, “si”
$randomUserAgent UserAgent Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.9.8; rv:15.6) Gecko/20100101 Firefox/15.6.6
$randomProtocolPhương thức mạng“http”, “https”

Biến về tên

Tên biến Mô tả Ví dụ
$randomFirstNameFirstNameEthan, Chandler
$randomLastNameLastNameSchaden, Schneider
$randomFullNameFullNameSylvan Fay
$randomNamePrefixNamePrefix Dr., Ms., Mr.
$randomNameSuffixNameSuffix I, MD, DDS

Chi tiết về các biến động trong postman tại đây

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận