Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. Git cung cấp cho mỗi lập trình viên kho lưu trữ (repository) riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi.

Những lợi ích mang lại của Git:
Git có thể giúp bạn giải quyết triệt để và nhanh chóng các vấn đề như:

  • Lưu lại những phiên bản khác nhau của mã nguồn dự án phần mềm.
  • Khôi phục lại các mã nguồn từ một phiên bản bất kỳ khác.
  • Hỗ trợ so sánh dễ dàng hơn giữa các phiên bản.
  • Phát hiện được những vị trí, những phần mà người khác đã chỉnh sửa làm phát sinh lỗi.
  • Khôi phục lại những tập tin đã bị mất đi.
  • Thử nghiệm và mở rộng các tính năng của dự án một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến các phiên bản chính.
  • Hỗ trợ phối hợp thực hiện dự án trong một nhóm mang lại nhiều hiệu quả hơn.
  • Git đảm bảo không có xung đột code giữa các lập trình viên trong một nhóm.
  • Chỉ cần có clone mã nguồn từ kho chứa hoặc clone một phiên bản thay đổi nào đó từ kho chứa hoặc một nhánh nào đó từ kho chứa là lập trình viên có thể bắt tay vào làm việc mọi lúc mọi nơi.